CONSILIU ȘTIINȚIFIC

Prof. Dr. Mircea CINTEZĂ
Spitalul Universitar de Urgenţă Bucuresti

Prof. Dr. Doina DIMULESCU
Spitalul Universitar de Urgenţă Elias

Prof. Dr. Adrian RESTIAN
Preşedinte SAMF

Prof. Dr. Dumitru MATEI
Preşedinte Executiv SAMF

Dr. Laura ARAMĂ
Asist. Univ. Dr. Mihaela Daniela BALTĂ
Asist. Univ. Dr. Gabriel Cristian BEJAN
Dr. Diana BENEA
Dr. Gheorghe CERIN
Dr. Eliza CINTEZĂ
Dr. Dan DELEANU
Şef Lucr. Dr. Camelia DIACONU
Şef Lucr Dr. Liviu GHILENCEA
Şef Lucr. Dr. Mihaela Adela IANCU
Prof. Dr. Vlad ILIESCU
Dr. Sever-Cristian OANĂ
Dr. Roxana RIMBAŞ
Conf. Dr. Călin SILIŞTE
Dr. Berenice ŞURAN
Dr. Rodica TĂNĂSESCU
Dr. Cristian UDROIU
Radu VĂTĂŞESCU
Dr. Vlad VINTILĂ
Răzvan VULCĂNESCU