• CNCardioMG-2022

Utilizarea site-ului

Conform legislației naționale și europene, accesul la informațiile cu caracter științific medical – publicate în mediul online sau print – este strict limitat la practicienii și la profesioniștii din sănătate.
Astfel, publicul nemedical nu are acces la informații ce, utilizate incorect, ar putea să îi facă rău.
Prin accesul pe site utilizatorul declară pe proprie răspundere că face parte din categoriile menționate. În caz contrar, acesta trebuie să părăsească imediat site-ul, fiind redirecționat către zone publice.

Politica de confidențialitate

Această politică de confidențialitate ("Politică") vă va ajuta să înțelegeți ce fel de informații colectăm în legătură cu utilizarea site-ului Conferinței, comunicarea cu terțe părți sau alte forme de interacțiune și de furnizare a serviciilor noastre și modul în care procesăm aceste informații.

Respectarea legilor, corectitudine și transparență
Datele personale vor fi colectate și prelucrate în mod legal, corect și transparent pentru a proteja drepturile individuale ale subiecților datelor .

Limitarea la scopul specificat
Datele personale vor fi colectate doar pentru scopuri explicite și legitime și nu vor fi prelucrate într-un mod incompatibil cu scopurile inițiale. Datele dvs. nu vor fi transmise către terți, cu excepția datelor furnizate către Colegiul Medicilor din România pentru validarea Certificatului EMC de participare la Conferință.

Acuratețea datelor / Actualitatea datelor
Datele personale vor fi precise și, în cazurile în care este necesar, actualizate constant. Vom lua toate măsurile necesare pentru a elimina sau rectifica inadvertențele în mod prompt.

Limitarea la datele necesare
Datele personale vor fi adecvate, relevante și limitate la strictul necesar. Datele personale nu vor fi păstrate pentru o perioadă mai lungă de timp decât este necesar.

Drepturile subiecților datelor cu caracter personal
Operatorul respectă drepturile tuturor subiecților datelor, inclusiv drepturile privind accesul la datele acestora, restricția prelucrării sau a ștergerii acestora și referitor la acuratețea acestora. Vom furniza informații clare și neambigue despre modul și scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal ale subiecților.

Ștergerea datelor cu caracter personal
Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal va fi definită. Vom elimina datele personale care nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau în cazul în care consimțământul este retras și nu se mai aplică niciun alt scop legitim pentru prelucrarea datelor.

Securitatea prelucrării datelor / Securitatea datelor
Datele personale vor fi prelucrate în condiții de siguranță. Vor fi luate măsuri tehnice și organizaționale adecvate privind securitatea datelor, împotriva prelucrării sau a alterării neautorizate, împotriva pierderii sau a distrugerii, precum și împotriva dezvăluirii și a accesului neautorizat la date personale transmise, stocate sau prelucrate. Asigurăm, în totalitate, integritatea, disponibilitatea, confidențialitate și autenticitatea în ceea ce privește datele cu caracter personal. În eventualitatea unui incident, avem abilitatea de a restaura, în timp util, disponibilitatea și accesul la datele cu caracter personal.

Protecția implicită a datelor cu caracter personal
Vom implementa măsurile tehnice și organizaționale adecvate pentru a asigura că sunt prelucrate doar datele personale necesare scopurilor specificate. Principiul privind protecția implicită a datelor va fi urmat și în cursul următoarelor Conferințe.

Responsabilitate
Operatorul își asumă responsabilitatea pentru toate activitățile privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Operatorul își manifestă responsabilitatea și are capacitatea de a demonstra conformitatea.

Prin formularul de înregistrare la Conferință, colectăm următoarele date cu caracter personal:

 • Nume și prenume
 • Adresa de corespondență
 • de telefon
 • Adresa de e-mail
 • Adresa IP

Folosim aceste date personale pentru:

 • emiterea documentelor fiscale legale (facturi fiscale, chitanțe etc.)
 • emiterea Certificatului de participare la Conferință
 • informarea dvs. asupra programului Conferinței și a eventualelor modificări ale acestuia
 • afișarea listelor câștigătorilor premiilor (dacă este cazul)
 • furnizarea de informații despre alte evenimente medicale la care ați putea participa
 • înștiințarea asupra eventualelor promoții sau apariții editoriale din domeniul medical
 • în scopul prevenirii accesului neautorizat/asigurării securității rețelei/informațiilor în scopul prevenirii accesului neautorizat/asigurării securității rețelei/informațiilor
 • în scopul realizării unui/unor interese legitime ale operatorului (ex.: în scopul constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție, în scopuri administrative interne, pentru facturarea serviciilor prestate și efectuarea plăților aferente, pentru protejarea dreptului de autor și a drepturilor conexe etc.)
 • în considerarea obiectului de activitate/intereselor legitime al operatorului, în scopul oferirii de consultanță, precum și în vederea participării persoanelor vizate la conferințele/cursurile organizate în parteneriat cu societățile medicale partenere

Operatorul a  implementat măsuri corespunzătoare  tehnice și de securitate informațională pentru a preveni divulgarea neautorizată sau ilegală, accesul, pierderea accidentală sau ilegală, distrugerea sau alterarea, transferul, dezvăluirea neautorizată, accesul neautorizat sau alte daune asupra datelor personale. Astfel de măsuri includ utilizarea de firewall-uri, servere securizate, criptare, sisteme corespunzătoare drepturilor de acces de management și proceselor, selectarea atentă a procesoarelor și a altor măsuri tehnice și comerciale rezonabile pentru a oferi protecție adecvată pentru datele dumneavoastră personale împotriva utilizării sau dezvăluirii neautorizate. Dacă este cazul, se pot face, de asemenea, copii de rezervă și este posibilă folosirea de astfel de mijloace pentru a preveni deteriorarea sau distrugerea accidentală a datelor dumneavoastră personale. Aceste măsuri asigură un nivel adecvat de securitate în raport cu riscurile inerente prelucrării datelor cu caracter personal ce trebuie protejate. Datele dumneavoastră personale, deținute în siguranță,  vor fi accesibile doar personalului autorizat selectat de operator.

Operatorul va păstra informațiile dumneavoastră atât  timp cât ni se cere din punct de vedere legal, sau cât este relevant pentru scopurile pentru care au fost colectate informațiile, însă nu mai mult de zece ani.

Drepturile dvs. asupra datelor cu caracter personal colectate și prelucrate sunt stabilite în mod special în legile locale și reglementările aplicabile în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal. Aveți dreptul de a vă accesa datele dumneavoastră personale ce au fost colectate și  procesate de operator, și de a solicita informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către operator.

În cazul în care doriți să aflați datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră sau dacă doriți să rectificați, ștergeți orice date personale incomplete, incorecte sau depășite, sau dacă doriți să înceteze prelucrarea datelor personale pentru orice scop, vă puteți exercita aceste drepturi contactându-ne prin intermediul punctelor de contact menționate pe acest site. Vă rugăm să rețineți că, în unele cazuri, în special, dacă doriți să ștergeți sau să înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal, acest lucru poate însemna, de asemenea, să nu mai fim în măsură să continuăm furnizarea de servicii pentru dumneavoastră.

Conform prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, persoanele vizate au următoarele drepturi:

 • dreptul la informare (art.12);
 • dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);
 • dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal (art.14);
 • dreptul de opoziţie (art.15);
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);
 • dreptul de a se adresa justiţiei (art.18).

Începând cu data de 25.05.2018, conform RGDP, persoanelor vizate le revin noi drepturi în materia prelucrării  datelor personale, asigurării confidentialitatii acestora. Pentru o informare corespunzătoare, menționăm că acestea includ dreptul de a solicita operatorului accesul la datele sale personale, la rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor.

Datele dvs. personale vor fi prelucrate exclusiv în baza consimțământului acordat în mod expres şi neechivoc pentru această prelucrare. Prin urmare, punerea la dispoziție a datelor/informațiilor personale pentru participarea la Conferință va fi considerată ca reprezentând consimțământul expres pentru că datele dumneavoastră personale să fie folosite de Operator, în conformitate cu scopurile anterior menţionate;

Dacă considerați că ați fost corect informat/informată iar totodată sunteți de  acord cu mențiunile și toate scopurile  de mai sus, va rugăm să bifați opțiunea corespunzătoare din Formularul de Înscriere on-line;

Dacă nu doriţi/nu sunteți de acord ca datele dumneavoastră să facă obiectul prelucrării, va rugăm să nu ni le furnizați. Ca atare, respectând această opțiune, trebuie să luați în considerare faptul că participarea dvs. la Conferință nu va fi posibilă, deoarece prelucrarea datelor personale (Nume/Prenume, adresă etc.) este absolut esențială pentru eliberarea Certificatului EMC și a documentelor fiscale;

În ipoteza în care datele dvs personale au suferit modificări iar pe cale de consecință se impune actualizarea acestora, va adresăm rugămintea de a ne comunica cu operativitate acest lucru, la următoarea adresa: info@medica.ro;

Retragerea ulterioară a acordului/consimțământului prelucrării datelor dvs. personale este posibilă oricând pe durata colaborării, având ca și efect încetarea operațiunilor specifice, precum și a colaborării. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

Datele dvs. personale vor fi stocate pe toată perioada colaborării cât și ulterior acesteia, pe o perioadă de cel mult 10 ani (de la data încetării colaborării), după care vor fi șterse sau anonimizate, după caz;

Site-ul nu prelucrează datele personale ale minorilor.

Politica de utilizare fișiere cookie

ACEST SITE UTILIZEAZĂ FIȘIERE COOKIE CE NU COLECTEAZĂ DATE PERSONALE!

Fișierele cookie utilizate de acest website nu colectează date personale ale vizitatorilor. Acest website nu este integrat cu serviciile de socializare (Facebook, Instagram, Google+ etc.).
Din acest motiv, acest website nu înstrăinează niciun fel de date către terți. Prin continuarea vizitării/utilizării website-ului dați acordul explicit pentru utilizarea fișierelor cookie.

CE SUNT COOKIE-URILE?

Un cookie este un fișier-text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează pe calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când vizitați site-ul. Cookie-urile sunt larg utilizate pentru a face site-urile funcționale sau pentru ca acestea să funcționeze mai eficient, precum și pentru a furniza informații deținătorilor site-ului.

CUM UTILIZĂM COOKIE-URILE?
Legea stipulează că putem stoca cookie-uri pe dispozitivul dvs., în cazul în care ele sunt strict necesare pentru operarea acestui site. Pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri avem nevoie de permisiunea dvs.
Acest site utilizează diferite tipuri de cookie-uri. Nici unul dintre acestea nu colectează date personale. Unele dintre ele sunt folosite pentru a proteja website-ul de atacuri informatice sau pentru a preveni mesajele SPAM.

CUM POT FI CONTROLATE COOKIE-URILE
Puteți controla și/sau șterge cookie-uri după cum doriți. Puteți șterge toate cookie-urile care sunt deja pe calculatorul dumneavoastră și puteți configura majoritatea browserelor să împiedice plasarea acestora.

Mai multe informații despre fișierele cookie puteți găsi aici.

GESTIONAREA COOKIE-URILOR ÎN BROWSERUL DUMNEAVOASTRĂ
Majoritatea browserelor vă permit:

 • să vedeți ce cookie-uri aveți și să le ștergeți în mod individual
 • să blocați cookie-uri ale unor terțe părți
 • să blocați cookie-uri ale anumitor site-uri
 • să blocați setarea tuturor cookie-urilor
 • să ștergeți toate cookie-urile atunci când închideți browserul

Dacă optați pentru ștergerea cookie-urilor, trebuie să aveți în vedere că eventualele preferințe se vor pierde. De asemenea, dacă blocați cookie-urile complet, numeroase site-uri (inclusiv al nostru) nu vor funcționa în mod adecvat, iar transmisiunile pe internet nu vor funcționa deloc. Din aceste motive, nu vă recomandăm să blocați complet cookie-urile atunci când utilizați acest website.